รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสิทธิ์ วุ่นฟัก

ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดตัว ฝ่าเท้า การทำลูกประคบจากสมุนไพร

ผลงาน

ครูประสิทธิ์ วุ่นฟัก ได้รับการสืบทอดความรู้การนวดจับ เส้นเอ็นและกระดูกจาก นายล่ำ ถึกสาย บิดาของภรรยา เป็น ครูคนแรกที่สอนทุกอย่างแบบตัวต่อตัวประมาณ ๒ ปี จนจำได้ ทุกขั้นตอนและได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านนวดแผนไทย ทั้งสามารถ ประดิษฐ์อุปกรณ์ส??ำหรับช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยการพลศึกษาสุโขทัย ทำให้มีความรู้ในการประดิษฐ์ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้ป่วยต่างๆ อาทิ เครื่องนวดมือ สำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือ สร้างห้องอบสมุนไพร โดยใช้ ก๊าซธรรมชาติจากมูลสัตว์ การทำลูกประคบสมุนไพร ได้อีกด้วย

ที่อยู่

111/1 หมู่ที่ 6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64120

<< ย้อนกลับ