รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสิทธิ์ วุ่นฟัก

ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดตัว ฝ่าเท้า การทำลูกประคบจากสมุนไพร

ผลงาน

ครูประสิทธิ์ วุ่นฟัก ได้รับการสืบทอดความรู้การนวดจับเส้นเอ็นและกระดูกจาก นายล่ำ ถึกสาย บิดาของภรรยา เป็น ครูคนแรกที่สอนทุกอย่างแบบตัวต่อตัวประมาณ ๒ ปี จนจำได้ทุกขั้นตอนและได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านนวดแผนไทย ทั้งสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ส??ำหรับช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต เนื่องจากจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยการพลศึกษาสุโขทัย ทำให้มีความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้ป่วยต่างๆ อาทิ เครื่องนวดมือสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือ สร้างห้องอบสมุนไพร โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากมูลสัตว์ การทำลูกประคบสมุนไพร - การนวดแผนไทยด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การนวดผ่อนคลาย การจับจุดเฉพาะทาง การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การรักษากระดูกโดยการต่อประสานกระดูก การจับเส้นเอ็น - ประโยชน์ของสมุนไพรไทย สมุนไพรในครัวเรือน - ความคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เครื่องนวดมือสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือ การสร้างห้องอบสมุนไพร โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากมูลสัตว์ การทำลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น

ที่อยู่

111/1 หมู่ที่ 6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64120

<< ย้อนกลับ