รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

ด้านการแพทย์แผนไทย

การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ผลงาน

ครูปาริชาติมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญใน การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และภูมิปัญญาพื้น บ้าน ด้วยวิธีบรรยายประกอบการสาธิต พาดูสมุนไพรที่ขึ้นตาม ธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สอนส่วนตัวและกลุ่ม โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เช่น สภาหมอเมืองล้านนา เชียงราย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโป่งงาม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโป่งงาม และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57130

<< ย้อนกลับ