รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมทบ สอนราช

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี

ผลงาน

ครูสมทบ สอนราช เกิดในครอบครัวนายสว่าง หมอแผน โบราณผู้เป็นพ่อที่เชี่ยวชาญชำนาญการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี ศึกษาเรียนรู้จาก ตำรายาที่พ่อเขียนบันทึกไว้ด้วยลายมือมาตั้งแต่เป็นเด็ก และ มีโอกาสเรียนการแพทย์แผนไทย จากหมอแผนโบราณชื่อดัง พร้อมศึกษาต??ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ต??ำราเวชกรรมไทย ของกระทรวงสาธารณสุข และต??ำรายาของพ่อ จนแตกฉานเรื่อง ต้นไม้และพืชสมุนไพร นอกจากนี้ครูยังได้ใช้เวลาเรียบเรียงหนังสือคู่มือการศึกษา หลักเภสัชกรรมไทย ไว้ถึง ๔ เล่ม จดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ไว้ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ตามสรรพคุณสมุนไพรไทย เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทยศึกษาและทำความเข้าใจ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยจะได้ใช้เป็นคู่มืออีกด้วย

ที่อยู่

12 หมู่ที่ 9 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ 66190

<< ย้อนกลับ