รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมทบ สอนราช

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี

ผลงาน

ครูสมทบ สอนราช เกิดในครอบครัวนายสว่าง หมอแผน โบราณผู้เป็นพ่อที่เชี่ยวชาญชำนาญการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี ศึกษาเรียนรู้จาก ตำรายาที่พ่อเขียนบันทึกไว้ด้วยลายมือมาตั้งแต่เป็นเด็ก และ มีโอกาสเรียนการแพทย์แผนไทย จากหมอแผนโบราณชื่อดัง พร้อมศึกษาตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตำราเวชกรรมไทย ของกระทรวงสาธารณสุข และตำรายาของพ่อ จนแตกฉานเรื่อง ต้นไม้และพืชสมุนไพร นอกจากนี้ครูยังได้ใช้เวลาเรียบเรียงหนังสือคู่มือการศึกษา หลักเภสัชกรรมไทย ไว้ถึง ๔ เล่ม จดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ไว้ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ตามสรรพคุณสมุนไพรไทย เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทยศึกษาและทำความเข้าใจ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยจะได้ใช้เป็นคู่มืออีกด้วย ด้วยความที่หมอสมทบ เกิดเป็นลูกหมอแผนโบราณ ทำให้ท่านได้รับการปลูกฝัง ซึบซับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ในการรักษาอาการป่วยไข้มาตั้งแต่เด็ก จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวท่าน ประกอบกับท่านเป็นผู้ที่ไฝ่รู้ไฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งจากการฝากตัวเป็นศิษย์กับแพทย์แผนไทย ผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว ท่านยังทดลองศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วนำมาประยุกต์ เพื่อใช้เป็นหลักสูตร เขียนเป็นตำรา ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้เรียบเรียงหนังสือคู่มือการศึกษาหลักเภสัชกรรมไทย เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๔ และได้จดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ไว้ เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทย มิให้ต่างชาตินำไปลอกเลียน

ที่อยู่

12 หมู่ที่ 9 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ 66190

<< ย้อนกลับ