รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เคยรับราชการเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ จนถึงปี ๒๕๒๘ ลาออกไปทำงานเป็น ตัวแทนขายประกัน เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายขาย แต่เนื่องจากมีความสนใจในแพทย์แผนไทย จึงเริ่มค้นคว้าจริงจังร่วมกับเพื่อนจัดตั้งสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ปี ๒๕๒๔ โดยรวมบุคคลที่มีความรู้ภูมิปัญญาและยาพื้นบ้าน ล้านนา เข้ามาช่วยดูแลรักษาคนป่วยด้วยแพทย์แผนไทย และ ตั้งโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ตามแนวแพทย์แผนไทย และน??ำ วิทยาศาสตร์สุขภาพมาอธิบายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกด้วย เดินทางเป็นวิทยากร บรรยายและสาธิตให้ความรู้ และฝึกอบรมดูแลตนเอง แก่ประชาชน ภาครัฐ ภาค เอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับการพึ่งตนเองตามแนวแพทย์แผนไทย คิดกระบวนท่าการออกกำลังกายด้วยการใช้ผ้าขาวม้า ไม้พลอง และเก้าอี้ จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผลงานมีหลายกิจกรรมทั้งการบรรยาย การสาธิต ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่อุทยานหลางราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ชุมชนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมนวดไทย จ.เชียงใหม่ กงศุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สมาคมฮากกา จ.เชียงใหม่

ที่อยู่

49 ถ.ช่างหล่อ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50100

<< ย้อนกลับ