รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระอธิการสมบูรณ์ วิสุทโธ (นิมิตร)

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

พระอธิการสมบูรณ์ฯ ได้ผสมผสานความรู้ดั้งเดิม กับความรู้สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ในการ จัดการสุขภาพด้านโครงสร้างของร่างกาย คือ ระบบกระดูก ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด พังผืด ไขมันและลิ่มเลือดที่ อุดตันในท่อเลือด ที่ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ใช้วิธีการจัดการด้วยภูมิปัญญาแบบพื้นบ้าน ที่ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัด อาทิ การจัดเรียงกระดูกเคลื่อน กระดูกทับเส้น การเคาะสลายไขมัน / ลิ่มเลือดที่อุดตันในท่อเลือด การรักษามดลูกโดยการใช้มือโกยขยับมดลูกตำ มดลูกตะแคง การเคาะกระตุ้นฟื้นฟูระบบประสาทส่วนกลาง ประสาทรอบนอก เป็นต้นมีระบบรักษาฟรีไม่มีค่า ใช้จ่ายสำหรับผู้ยากไร้ และ พระภิกษุสามเณร แม่ชีจัด ให้รักษาฟรีในวันเกิดหลวง พ่อ วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ใน โอกาสต่างๆ รวมถึงเปิดรับผู้ ป่วยหนักที่จำเป็นต้องรักษา ต่อเนื่องให้พักรักษา เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสในการ รักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พระอธิการสมบูรณ์ฯ ยังได้พัฒนาปลูกฝังแพทย์ภูมิปัญญา ให้มีใจเมตตาต่อผู้ป่วย สวดมนต์อธิษฐานจิตแผ่บุญก่อนรักษา สร้างคุณค่าให้กับชีวิตและงาน สอนถึงการพัฒนาระดับจิตใจผู้ป่วยมีความสงบเย็นขึ้น ใกล้ชิด พระพุทธศาสนา เกิดศีล สมาธิ ปัญญา มีพรหมวิหารธรรม เป็นที่พึ่งพาใจของผู้ป่วย จาก ที่เคยหดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ สงบเย็นขึ้นด้วย

ที่อยู่

วัดป่าสุขสมบูรณ์ 252 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31160

<< ย้อนกลับ