รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวประกายศรี รุ่งเรืองอริโย

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูประกายศรี รุ่งเรืองอริโย เป็นผู้ทักษะฝีมือการนวดด้วย ตนเอง การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า การทำลูกประคบ และยาหม่องจากสมุนไพร อันเกิดมาจากแรงบันดาลใจในวัยเด็ก ที่เคยนวดให้บิดาแล้ว เห็นว่าสามารถคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานได้ หากได้ฝึกฝนการนวดอย่างจริงจัง น่าจะยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังถ่ายทอดความรู้การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า การทำลูกประคบและยาหม่องจากสมุนไพร โดยเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ให้แก่นักเรียนของศูนย์ กศน. ในจังหวัดร้อยเอ็ดหลายแห่ง

ที่อยู่

265 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44000

<< ย้อนกลับ