รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแวว วงคำโสม

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

ที่อยู่

2 หมู่ 9 บ้านโคนผง ตำบลหนองผือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42160

<< ย้อนกลับ