รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในด้านการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพ แม่และเด็กหลังคลอดด้วยแพทย์แผนไทยโดยการจับเส้น บีบนวด และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร อันนับเป็นการฟื้นฟูสืบทอดการภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กระทั่งความพยายาม ในการเชื่อมโยงหมอพื้นบ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้าน การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยของครูเป็นที่ยอมรับของชุมชนในฐานะครูเป็นผู้ทรงภูมิ ความรู้และความสามารถเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปราชญ์ด้านแพทย์แผน ไทยในชุมชนก็ว่าได้เพราะครูสมบูรณ์ เกิดในตระกูลแพทย์แผนไทย ได้คลุกคลีตีโมงอยู่กับปู่ย่าตายายและพ่อแม่ที่ให้การดูแลรักษาเพื่อนบ้านชาวชุมชนและผู้เดือดร้อนที่แวะเวียนมาพึ่งพาเป็นประจำ

ที่อยู่

190 หมู่ที่ 1 ตำบล*นาปะขอ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93130

<< ย้อนกลับ