รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเจือ บุญไชยสุริยา

ด้านการแพทย์แผนไทย

การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ผลงาน

ครูเจือ บุญไชยสุริยา เป็นผู้อุทิศแรงกาย แรงใจ ศึกษาหาความรู้การใช้สมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณเป็นตัวยารักษาโรคต่างๆ นำความรู้ที่มีอยู่มาค้นคว้า ทำตัวยา รักษาผู้ป่วยได้ผลเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีชาวต่างประเทศขอซื้อสูตรตำรายาในราคาหลายล้านบาทแต่ไม่ยอมขาย เพราะตระหนักว่าการขายความรู้ให้แก่ชาวต่างชาติก็คือการขายภูมิปัญญาให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

ที่อยู่

93 หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94180

<< ย้อนกลับ