รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ ขวัญเผือก

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประเสริฐ ขวัญเผือก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม (การแต่งกลอนบรรยายเนื้อเรื่องตามภาพ) เป็นผู้ที่ชอบร้องเพลง แต่งเพลง แต่งกลอน ออกแบบภาพพร้อมแต่งบทกลอนบรรยายเนื้อหา และครูประเสริฐ ขวัญเผือกยังมี องค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองต่อยอด ทำปุ๋ย ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยการนำซากพืช ซากสัตว์ เศษวัสดุหมัก ด้วยเศษอาหาร เมื่อหมักได้ที่แล้ว นำมาหมักรวมกันแล้ว ตามด้วยเชื้อรา ไตรโดเดอม่า มาผสมกันเมื่อนำมาใช้จะได้ผลดีมาก ผลงานโดดเด่น ครูประเสริฐ ขวัญเผือก ได้เขียนหนังสือ เป็นกลอน แล้วจ้างคนช่วยวาด ทำเป็นเล่มแล้ว ๖ เขียนเพลงมากกว่า ๓๐ เพลง เขียนบทลำตัด เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวเพลงอีแซว แต่งบทกลอนในงานศพ แล้วขับเสภา ซึ่งเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เขียนบทลำตัด เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เพลงอีแซว มีอะไร ที่ไหน ในเพชรบูรณ์ เพลงฉ่อย ค้านสิ่งเสพติด เป็นต้น เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ที่อยู่

๒๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ ๖๗๑๗๐

<< ย้อนกลับ