รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอินตา เลาคำ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

ครูอินตามีผลงานที่เป็นบทซอใช้ขับร้องในการแสดงซอ ทั้งที่แต่งสดๆ ในขณะแสดง หรือแต่งบทเตรียมไว้สำหรับขับร้องในการแสดงละครซอ บทซอที่ท่านแต่งไว้มีจำนวนมากมายและหลากหลายเรอื่ งราวซึ่งบางบทก็ได้มีการจัดพิมพ์ไว้สำหรับให้ศิษย์นำไปท่องจำฝึกฝนต่อไป หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

ที่อยู่

81/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50180

<< ย้อนกลับ