รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองไกร ปัญจะแก้ว

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองไกร ปัญจะแก้ว เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กเพราะวิชาคณิตศาสตร์มีสูตรที่ต้องจำ วิชาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนและสุภาษิตซึ่งเด็กนักเรียนไม่ชอบจึงได้คิดหาวิธีให้เด็กสนใจจึงได้แต่งเพลงประกอบเนื้อหาของบทเรียน โดยใช้ทำนองเพลงที่กำลังฮิตในช่วงนั้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิชาพระพุทธศาสนา ได้แต่งกลอนสรภัญญะให้นักเรียนร้องและแม่บ้านร้องในช่วงจำพรรษา และเด็กนักเรียนสามารถร้องสรภัญญะได้จดจำเนื้อหาได้ทุกบทเรียน ผลงานโดดเด่น • จากผลงานการแต่งสรภัญญะในวิชาพุทธศาสนานี้ส่งผลไห้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูแห่งดวงใจเด็ก” • การโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด • การพูดในที่สาธารณะ หัวข้อ “ รักถิ่นที่อยู่” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเป็นตัวแทนไปแข่งที่กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

๙๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ ๔๔๑๒๐

<< ย้อนกลับ