รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย ฐานเจริญ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

การแต่งกลอนผญา

ผลงาน

ครูสมชาย ฐานเจริญความสามารถองค์ความรู้การแต่งกลอนผญา ได้เรียนรู้และ พัฒนาตนเองเรื่อยมา จากประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลงานการประพันธ์กลอน กลอนลำและเพลงส่วนใหญ่ประพันธ์ขึ้น ไม่คิดเป็นมูลค่าทางด้านวัตถุ แต่เน้นเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านมาถึงช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลงานการประพันธ์เพลงเริ่มมีมูลค่าขึ้นมา เมื่อบริษัทชัวร์ออดิโอได้ชื่อเพลงคนนอกสายตา ให้ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย และเพลง ไม่นอกสายตา ฝน ธนสุนทร ขับร้อง ได้ค่าประพันธ์เพลงๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนการประพันธ์กลอน และเพลงเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณี ส่วนใหญ่ไม่รับค่าประพันธ์ เช่น เพลงร่มโพธิ์ทองของไทย เพลงเชิญเที่ยว “เปื่อยหัวดง” กลอนลำเศรษฐกิจพอเพียง เพลงสลับลำ สะพานเชื่อมใจ ลาวไทยฮักแพงและลำล่อง พระคุณแม่ เป็นต้น

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเพียง ตำบลไพบูลย์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34190

<< ย้อนกลับ