รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

เพลงพื้นบ้าน

ผลงาน

ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล สนใจการใช้ภาษาไทย มาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดทำหนังสือพิมพ์โรงเรียน แต่งบทร้อยกรอง เพลงลูกทุ่ง เมื่อเรียนระดับอุดมศึกษา เคยเขียนบทการแสดงต่างๆ แต่งเพลงพื้นบ้าน ช่วงเรียนปริญญาโท ได้ค้นคว้ารวบรวมหนังสือและเอกสารโบราณ และมีการปริวรรตเผยแพร่ในเวลาต่อมา

ที่อยู่

253 ตำบล*วังโตนด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72110

<< ย้อนกลับ