รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนิยม แก้วแสงเรือง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ผลงาน

ครูนิยม แก้วแสงเรือง เป็นผู้เห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทย การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร วิธีการใช้ยาแผนไทย นำมาใช้เป็นยาบำบัดป้องกันส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย ได้ค้นคว้าตัวยาสำคัญจากตำรายาโบราณ อันเป็นกุญแจดอกสำคัญของการเปิดเผยองค์ความรู้ดั้งเดิม นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ที่อยู่

6/3 ถ.สุขยางค์ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ