รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบัวตอง แก้วฝั้น

ด้านศิลปกรรม

การขับซอ

ผลงาน

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้น มา ครูบัวตอง จัดบ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมการซอ พร้อมที่จะสอนให้กับผู้สนใจเรียนการขับซอ ซึ่งต้องเรียนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัด ในเรื่องเวลา ทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยังเดินทางไปสอนการขับซอในที่อื่นๆ ด้วยในการแสดงการขับซอ สามารถขับซอร่วมหรือประชันกับช่างซอได้ทุกคน ตามแต่เจ้าภาพจะเจาะจงหรือ จัดหาช่างซอเก่งๆ มาประชันกัน ถึงขนาดเคยขับซอประชันกับครู ซอเก่งๆ หลายท่าน และเคยเข้าร่วมอยู่ในวงดนตรีและคณะซอหลายคณะ เช่น วงดนตรีพื้นเมืองคณะอำนวยโชว์ (อำนวย กลำพัด) และได้ร่วมอยู่ในคณะซอศรีสมเพชร ๑ เป็นต้น

ที่อยู่

14/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50100

<< ย้อนกลับ