รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประกอบ อุบลขาว

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

ครูประกอบ อุบลขาว เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากสถาบันการแพทย์ว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรและการใช้สรรพคุณอย่างลึกซึ้ง ได้นำความรู้มา เขียนเป็นตำราและบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทำให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับและคงอยู่สืบไป ประกอบ เป็นผู้สนใจศึกษาสมุนไพรที่จะนำมารักษาผู้ป่วยอย่างจริงจังตลอดเวลาที่ศึกษาค้นคว้าทดลองทำสูตรยารักษาคนไข้ ได้พยายามศึกษาสภาวะแวดล้อมและสมมติฐานของโรคที่เกิดในชุมชน ในที่สุดค้นพบว่า สมุนไพรไทยนั้นสามารถรักษาโรคได้ดีโดยไม่มีผลข้างเคียง ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ จึงได้ทดลองใช้ตัวยาสมุนไพรรักษาคนไข้ปรากฏว่าหายป่วยทุกราย เกิดความมั่นใจในการนำสมุนไพรมาทำเป็นตัวยาแก้โรคต่างๆ ได้แก่ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ ไข้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน ดีซ่าน ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้า ค้นพบ ครูประกอบได้นำมารวบรวมเขียนเป็นตำราเผยแพร่และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการยกร่างตำราสมุนไพรของสถาบันแพทย์แผนไทยจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่

75 หมู่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ