รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประกอบ อุบลขาว

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

ครูประกอบ อุบลขาว เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากสถาบันการแพทย์ว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรและการใช้สรรพคุณอย่างลึกซึ้ง ได้นำความรู้มา เขียนเป็นตำราและบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทำให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับและคงอยู่สืบไป

ที่อยู่

75 หมู่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ