รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเทพสิน ผ่องแก้ว

ด้านศิลปกรรม

การแสดงหนังตะลุง

ผลงาน

ครูเทพสิน จบมหาบัณฑิตทางการศึกษา สนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ๕ ขวบ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นหนังตะลุงมาแสดงในชุมชนและละแวกใกล้เคียง ใช้ใบไม้ตัดเป็นรูปหนังตะลุงแสดงให้เพื่อน ๆ ดูเรื่อยมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ตัวหนังตะลุงตัวแรก ซื้อจากวัดพระบรมธาตุฯ นครศรีธรรมราช ได้เริ่มฝึกทำตัว หนังตะลุงจากกระดาษ และใช้ร้านขนมจีนเป็นที่แสดงในช่วงเวลาคำของวันหยุด จากนั้นคิดค้นบทกลอนภาษาอังกฤษสำหรับการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวต่างชาติและเริ่มทำโรงหนังตะลุงขนาด ๒.๕ เมตร แสดง ใช้ทั้งบทเจรจา ๓ ภาษา ภาษาไทยอังกฤษ และ มลายู จนได้รับฉายาว่า “หนังตะลุง ๓ ภาษา มหาบัณฑิต”

ที่อยู่

33/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ 84160

<< ย้อนกลับ