รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์

ด้านศิลปกรรม

การทำผ้าบาติก

ผลงาน

ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ มีความรู้ในการทำผ้าบาติก โดยนำภูมิปัญญาตามแบบบรรพชนผสมผสานระหว่างสีธรรมชาติกับการทอผ้าปะลางิง และ การออกแบบลายผ้ามาใช้อย่างลงตัว ต่อมาครูได้จัดตั้งศรียะลาบาติก เป็นกลุ่มทำผ้าบาติกที่อนุรักษ์การทำผ้าปะลางิง ผ้าทอยกดอก พิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ไม้ โดยออกแบบลวดลายผ้า จากลวดลายมัสยิด บ้านเก่า วังในภาคใต้ จากวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่น การพิมพ์ และการแต่งกาย ทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ในกลุ่มศรียะลาบาติก ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ยังได้พัฒนาสีธรรมชาติในท้องถิ่นควบคู่กันโดยสกัดสีธรรมชาติจากดิน พืช ในท้องถิ่น เช่น สีจากเปลือกสะตอ สีเปลือกลูกเนียง สีจากแก่นจัมปาดะ สีจากใบมังคุด เปลือก ลูกจากฝักราชพฤกษ์ ใบหูกวาง สีจากดินมายา และ ฯลฯ มาเป็นวัตถุสีในการทำผ้าบาติก รวมไปถึงริเริ่มนำต้นครามจากภาคเหนือ มาทดลองปลูกและย้อมสีครามในภาคใต้ ทำให้ชุมชนมีรายได้

ที่อยู่

24 ซ.กาญจนา 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ