รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสวน หนุดหละ

ด้านศิลปกรรม

การแทงหยวก

ผลงาน

ครูสวน หนุดหละ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธี การแทงหยวก ตอกกระดาษ เพื่อการประดับตกแต่งในงาน พิธีต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ทั้งความเชื่อและประเพณี แต่ละวัฒนธรรม สามารถปรับ ประยุกต์การช่างต่างๆ โดย การนำแนวคิดส่วนที่ดีและ สอดคล้องกับวิถีคิดของสกุล ช่างแทงหยวกสงขลา ตาม แบบแผนดั้งเดิม ทั้งพร้อมที่ จะถ่ายใทอดแก่ผู้สนใจเรียนรู้ ทุกคน จึงถือได้ว่าเป็นแนวทาง อนุรักษ์และพัฒนา สืบทอด ด้านภูมิปัญญาอย่างแท้จริง

ที่อยู่

75 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90180

<< ย้อนกลับ