รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักกะลามะพร้าวให้เป็นกระโหลกซอ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ เป็นช่างปั้นดินเผา มีฝีมือด้าน งานช่างแกะสลักกะลามะพร้าว ให้เป็นกะโหลกซอ ซึ่งมีความ ละเอียดลออ พิถีพิถัน มีความ สร้างสรรค์ ได้เข้าไปทำงานเป็น ช่างกลึงเครื่องดนตรีล้านนาใน วังของ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ และต่อมาก็ได้เข้าไปเป็นทำงานเป็น ช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทยโบราณ ในพระบรมมหาราชวัง...” ผลงานโดดเด่น เป็นช่างปั้นดินเผาที่ได้รับการยอมรับถึงความละเอียดลออ มี ฝีมือพลังความสร้างสรรค์ทางด้านงานช่างแกะสลักกะลามะพร้าวให้เป็นกะโหลกซอ ได้เข้าไปทำงานเป็นช่างกลึงเครื่องดนตรีล้านนาในวังของ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ ถึง ๒๐ ปี เมื่อได้พบกับอาจารย์ภาวาส บุนนาค ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ สำนัก พระราชวัง ได้เมตตาชักชวนมาเป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทยในพระบรมมหาราชวัง ผล งานการทำซอสามสายล้วนได้มาตรฐานแบบโบราณ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบิด ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ลูกบิดสะล้อ และลูกมะหวดฆ้องวง ล้วนได้รายละเอียดสัดส่วนความงาม ความสมบูรณ์แบบ องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการกำธรของเสียงซอ อย่างยากจะหาฝีมือเทียบเท่า

ที่อยู่

189/7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50230

<< ย้อนกลับ