รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางรวงทอง สุภิษะ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าไหม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูรวงทองสุภิษะเกิดในครอบครัวทอผ้าไหมตั้งแต่คุณยายมาถึงคุณแม่ เรียนรู้วิธีการทอผ้า ไหมจากคุณยายตั้งแต่ยังเล็ก คลุกคลีคุ้นเคยถึงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ตั้งแต่เรียนชั้น ป.๒ และมักแอบทอผ้าเวลาที่คุณยายลุกจากการทอผ้า จนกระทั่งเรียนจบชั้น ป.๖ ไม่ได้เรียนต่อ จึงเริ่มกระบวนการเรียนรู้มัดลายด้วยตนเองจนรู้ถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่การมัดลายแกะ ลาย และการทอผ้า จำได้ว่าเริ่มทอผ้าไหมผืนแรก คือ ผ้าพันคอ เมื่อมีโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและพาไปศึกษาดูงาน เรื่องการ ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก กลับมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เนื่องจากอยากปรับปรุงการทอ ผ้าเปลี่ยนทอจากแบบธรรมดาเป็นการทอแบบกี่กระตุกจึงเขียนโครงการเสนออบต.และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอลำดวน สนับสนุนเส้นไหมในการฝึกอบรมได้สำเร็จ ผลงานโดดเด่น ครูรวงทอง สุภิษะ เกิดในครอบครัวทอผ้าไหมตั้งแต่คุณยายมาถึงคุณแม่ เรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมจากคุณยายตั้งแต่ยังเล็ก คลุกคลีคุ้นเคยถึงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ตั้งแต่เรียนชั้น ป.๒ และมักแอบทอผ้าเวลาที่คุณยายลุกจากการทอผ้า จนกระทั่งเรียนจบชั้น ป.๖ ไม่ได้เรียนต่อจึงเริ่มกระบวนการเรียนรู้มัดลายด้วยตนเองจนรู้ถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่การมัดลาย แกะลาย และการทอผ้า จำได้ว่าเริ่มทอผ้าไหมผืนแรก คือ ผ้าพันคอ เมื่อมีโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและพาไปศึกษาดูงาน เรื่องการ ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก กลับมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เนื่องจากอยากปรับปรุงการทอผ้าเปลี่ยนทอจากแบบธรรมดาเป็นการทอแบบกี่กระตุก จึงเขียนโครงการเสนอ อบต. และ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอลำดวน สนับสนุนเส้นไหมในการฝึกอบรมได้สำเร็จ

ที่อยู่

77 หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32220

<< ย้อนกลับ