รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางซ้อง จบศรี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ทอผ้าซิ่นตีนจก

ผลงาน

องค์ความรู้ ทอผ้าลาวครั่งกุดจอก เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทอผ้าจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นการทอจกที่มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์ ใช้สีหลัก ๕ สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ์ ๕ ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ กล่าวคือ สีเหลือง จากขมิ้นชัน หัวไพล แก่นขนุนฯ สีแดง จากรากยอป่าแก่นประดู่ฯ สีเขียว จากใบหูกวาง ใบตะขบ เปลือกสมอฯ สีดำ จากผลมะเกลือป่า ผลมะยมป่าฯ และสีคราม จากลูกหว้า ดอกอัญชัน ใบครามฯ รวมทั้งครั่งซึ่งให้สีแดง สำหรับการย้อมไหมสวยกลมกลืน แต่ไม่ทนต่อการซักและแสงแดด กรรมวิธีย้อมซับซ้อนทำให้สีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนสีธรรมชาติ ผลงานโดดเด่น ครูซ้อง จบศรี คนคุ้นเคยมักเรียกว่า ป้าซ้อง มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าพื้นเมืองลาวครั่งกุดจอก สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และผ้าขิดด้วยการทอมีลวดลายและการใช้สีหลัก ๕ สี เป็นเอกลักษณ์

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 1 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ 17120

<< ย้อนกลับ