รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางซ้อง จบศรี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ทอผ้าซิ่นตีนจก

ผลงาน

ครูซ้อง จบศรี คนคุ้นเคยมักเรียกว่า ป้าซ้อง มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าพื้นเมืองลาวครั่งกุดจอก สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และผ้าขิดด้วยการทอมีลวดลายและการใช้สีหลัก ๕ สี เป็นเอกลักษณ์

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 1 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ 17120

<< ย้อนกลับ