รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อัญมณี

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญการเผาพลอยไพลินบ่อดีเอโก้ ประเทศดากัสก้า โดยเป็นผู้คิดค้นวิธีเผาพลอยบ่อดีเอโก้ เป็นคนแรกด้วยเชื้อเพลิงแก๊ส 2PG และน้ำมันโซล่า ซื่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการทดลอง จากการเผาพลอยด้วยเตาถ่านหินแบบดั้งเดิมแต่ไม่สามารถเผาพลอยไพลินบ่อดีเอโก้ประเทศมาดาร์กัสก้าให้สุกได้ เนื้อพลอยไม่ใสเจียรในแล้วไม่สวยงามตามความต้องการของตลาด จึงได้ค้นคิดดัดแปลงสร้างเตาเผาพลอยด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันโซล่า และเชื้อเพลิงแก๊ส LPG จนประสบความสำเร็จเป็นคนแรกของจันทบุรี หรือของโลก ผลงานโดดเด่น ครูบัณฑิตย์มีการศึกษาทดลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพอัญมณีคือพลอยโดยการใช้ความร้อน หรือที่เรียกว่า “การเผาพลอย” เกิดจากประสบการณ์จากการเป็นเด็กฝึกงานที่นั่งเฝ้าเตาเผาพลอยของเถ้าแก่ที่ไม่ยอมบอกอะไร นอกจากดูตัวเลขอุณหภูมิที่กำหนดไว้และเติมไฟ ลดไฟอันเป็นพลังงานสำคัญในการเผา โดยไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อนแต่สามารถสร้างเตาเผาพลอย และทดลองเผาพลอยโดยใช้วัสดุและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับพลอยแต่ละชนิดตามประสบการณ์และการทดลองในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของพลอยแต่ละชนิด เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชื่อสร้างให้กับจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการค้าขายอัญมณี

ที่อยู่

29/97 หมู่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22000

<< ย้อนกลับ