รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อัญมณี

ผลงาน

ครูบัณฑิตย์มีการศึกษาทดลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพอัญมณีคือพลอยโดยการใช้ความร้อน หรือที่เรียกว่า “การเผาพลอย” เกิดจากประสบการณ์จากการเป็นเด็กฝึกงานที่นั่งเฝ้าเตาเผาพลอยของเถ้าแก่ที่ไม่ยอมบอกอะไร นอกจากดูตัวเลขอุณหภูมิที่กำหนดไว้และเติมไฟ ลดไฟอันเป็นพลังงานสำคัญในการเผา โดยไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อนแต่สามารถสร้างเตาเผาพลอย และทดลองเผาพลอยโดยใช้วัสดุและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับพลอยแต่ละชนิดตามประสบการณ์และการทดลองในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของพลอยแต่ละชนิด เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชื่อสร้างให้กับจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการค้าขายอัญมณี

ที่อยู่

29/97 หมู่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22000

<< ย้อนกลับ