รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญช่วย วงษ์สา

ด้านเกษตรกรรม

สวนกลางนา

ผลงาน

เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการทำสวนกลางนาให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวของเกษตรกรที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ริเริ่มการนำสัตว์ธรรมชาติ อาทิ กิ้งก่า ตุ๊กแก กบ คางคก มาช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และเป็นผู้ริเริ่มการทาบกิ่งไม้ผลกับต้นตอขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ นิ้ว ส่งออกสู่ตลากจนมีชื่อเสียง

ที่อยู่

31 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18120

<< ย้อนกลับ