รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญช่วย วงษ์ษา

ด้านเกษตรกรรม

สวนกลางนา

ผลงาน

องค์ความรู้ เนื่องจากมีนิสัยความเป็นช่างอยู่เป็นทุนเดิม ทำให้ครูบุญช่วยคิดค้นเครื่องมือทางการเกษตร และกรรมวิธีที่จะทำให้ผลผลิตในวันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย วิธีองค์ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ • การทำมีด – กรรไกรอเนกประสงค์เป็นเครื่องมือชิ้นเดียวกัน สามารถใช้คีมหนีบต้นไม้ในการตอนกิ่งช่วยให้ตอนได้เร็วกว่าการตอนรากอากาศปกติ 10 เท่า เพราะไม่ควั่นด้วยมีด • การทาบกิ่งมะม่วงหรือไม้ผลอื่นโดยทาบกับต้นตอขนาดใหญ่มีต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว การทาบกิ่งจะทาบไว้ล่วงหน้าหลายเดือน จนกว่าลูกค้าต้องการจึงตัดจากต้นแม่นำไปจำหน่าย • การขยายพันธุ์พืชอื่น ๆ ทำหลายลักษณะ เช่น การปักชำ การเพาะต้นกล้า และปักชำพืชด้วยการใช้แกลบเผา และอาศัยบริเวณร่มเงาของไม้ผลช่วยบังลม และบังแสงแดดให้พอเพียง ผลงานโดดเด่น ครูบุญช่วยเป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการทำสวนกลางนาให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวของเกษตรกรที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ริเริ่มการนำสัตว์ธรรมชาติ อาทิ กิ้งก่า ตุ๊กแก กบ คางคก มาช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และเป็นผู้ริเริ่มการทาบกิ่งไม้ผลกับต้นตอขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว ส่งออกสู่ตลากจนมีชื่อเสียง

ที่อยู่

31 หมู่ 11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18120

<< ย้อนกลับ