รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปลื้ม ชูคง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช

ผลงาน

องค์ความรู้ งานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน มีความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ๔ ประเภท คือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ช้อนส้อม ทัพพี ตะหลิว ตะบวยตักน้ำ ชุดน้ำชา ตะเกียบ จวัก เครื่องประดับ เช่น เข็มกลัดเสื้อ ปิ่นปักผม เข็มขัด ต่างหู สร้อยคอ กระเป๋าถือ กำไล เครื่องตกแต่งบ้านเรือน เช่น โคมไฟ แกะสลักเรือใบ แจกัน กลองพรก สัตว์ประดิษฐ์จากะลา เช่น กุ้ง เต่า และของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจแบบต่าง ๆ ผลงานโดดเด่น การที่มองเห็นคุณค่าของกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมาก และถูกทิ้งขว้างไร้ค่าในท้องถิ่น หากรวมกลุ่มช่างฝีมือในชุมชน มาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยในครัวเรือน และของที่ระลึก ด้วยรูปแบบที่หลากหลายได้ จะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้น บ้านที่มีค่าและราคาได้ สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของ ประชาชนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังได้ส่งออกจำหน่ายใน สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และพม่า เดือนละ ๒ ครั้ง ด้วยความเป็นครูผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าทดลองและนำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาเกื้อกูลภูมิปัญญา ทำให้ครูปลื้ม ชูคง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้าน กะลา มะพร้าว และงานจักสานจากเส้นใยพืช ทั้งสามารถถ่ายทอดและฝึกฝนให้แก่ผู้สนใจและผู้เรียนเกิดทักษะความชำนาญ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกร และใช้เป็นอาชีพหลักได้

ที่อยู่

42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ