รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองสา เจริญตา

ด้านการแพทย์แผนไทย

ก้อมยาโบราณ

ผลงาน

ครูทองสา มีความความสามารถในการรักษาด้วยสมุนไพรในกลุ่มอาการเกี่ยวกับโรคเลือด โลหิตสตรี ไต รวมทั้ง โรคฉุกเฉิน เช่น ภูมิแพ้ อาหารเป็นพิษ สัตว์พิษกัด ผื่นแพ้ รวมทั้ง เรียบเรียงตำรายาจากเอกสาร ใบลาน และความรู้จากประสบการณ์เพิ่มเติม บันทึกเป็นหนังสือ เผยแพร่เป็นวิทยาทาน เพื่อ ถ่ายทอดตำรายา ประสบการณ์การรักษา การเข้าป่าศึกษาสมุนไพร เครื่องยารักษาโรคจากธรรมชาติในป่าชุมชนใกล้เคียง ตำรายาสมุนไพรบำรุงร่างกาย และรักษาสุขภาพมารดาหลังคลอด ตำราโรคหล่อย (อัมพฤกษ์-อัมพาต) โดยมีผลงานที่เป็นประโยชน์ “การดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้าน” จัดทำร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ครูทองสา มีความรู้ความสามารถในการรักษาด้วยสมุนไพรในกลุ่มอาการเกี่ยวกับโรคเลือด โลหิตสตรี ไต รวมทั้ง โรคฉุกเฉิน เช่น ภูมิแพ้ อาหารเป็นพิษ สัตว์พิษกัด ผื่นแพ้ รวมทั้ง เรียบเรียงตำรายาจากเอกสาร ใบลาน และความรู้จากประสบการณ์เพิ่มเติม บันทึกเป็นหนังสือ เผยแพร่เป็นวิทยาทาน เพื่อถ่ายทอดตำรายา ประสบการณ์การรักษา การเข้าป่าศึกษาสมุนไพร เครื่องยารักษาโรคจากธรรมชาติในป่าชุมชนใกล้เคียง ตำรายาสมุนไพรบำรุงร่างกาย และรักษาสุขภาพมารดาหลังคลอด ตำราโรคหล่อย (อัมพฤกษ์-อัมพาต) โดยมีผลงานที่เป็นประโยชน์ “การดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้าน” จัดทำร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

24/4 บ้านห้วยคล้อ ตำบลกลาง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45210

<< ย้อนกลับ