รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมงคลชัย เสเล

ด้านการแพทย์แผนไทย

เครื่องดึงหลังแบบพกพา

ผลงาน

ครูมงคลชัย เสเล เป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการนวดมาตั้งแต่สมัยเด็ก สืบทอดการนวดแบบโบราณที่มีผ้าขาวม้าเป็นเครื่องช่วยดึงหลังมาจากบรรพบุรุษ หมั่นศึกษา ทดลองและพัฒนาเครื่องมือช่วยการนวดมาตามลำดับ ด้วยความขยัน หมั่นเพียร มุ่งช่วยเหลือคนไข้ให้หายจากอาการปวดหลัง ปวดต้นคอและอาการอื่น ๆ ได้ปรับวิธีการใช้อุปกรณ์แบบชาวบ้านมาเป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์เฉพาะทาง โดยศึกษาสาเหตุและผลกระทบที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง และหาวิธีการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ สามารถอธิบาย วินิจฉัยสาเหตุของโรคและวิธีการรักษาได้ ผสมผสานวิธีการแบบภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมใหม่รักษาคนไข้ได้ผลจริง เป็นที่ประจักษ์ในเครื่องมือและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่สาธารณชน มีความเชี่ยวชาญด้านการ นวดเพื่อรักษา เช่น การบำบัดผู้ป่วยอาการปวดตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและสามารถผลิตอุปกรณ์เพื่อช่วยบำบัด เช่น เครื่องดึงหลังแบบพกพา อุปกรณ์ ดึงคอแบบพกพา

ที่อยู่

199/865 ม.2 ซ15/10 หมู่บ้านพฤกษา 15 ถ.ตำหรุ-บางพลี ตำบล*ในคลองบางปลากด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ 10280

<< ย้อนกลับ