รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันทร์ ชาญแท้

ด้านเกษตรกรรม

ไร่นาสวนผสม

ผลงาน

นายจันทร์ ชาญแท้ มีความรู้และประสบการณ์จากการทำไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ทำการเกษตรทุกอย่าง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ต่างๆ จนได้รับการยกย่องเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากการสนับสนุนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่

42 ม.2 บ้านโคกไผ่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ 96110

<< ย้อนกลับ