รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางธนพร อินทร์ธิราช

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอน

ผลงาน

ครูธนพร อินทร์ธิราช เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแสดงหมอลำกลอน ซึ่งเป็นการแสดงศิลปพื้นบ้านของชาวอีสานอย่างลึกซึ้ง ทั้งการร้อง ลำด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและท่วงท่าการร่ายรำที่สวยงามอ่อนช้อย รวมทั้งการประพันธ์กลอนลำที่สามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ให้เข้ากับสถานการณ์ ตามยุคสมัยได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสาน ทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตำนาน นิทาน และวรรณกรรมท้องถิ่น ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่ดี ครูธนพรเป็นผู้ประพันธ์กลอนลำให้กับหน่วยงานราชการเพื่อร่วมรณรงค์ในโอกาสต่างๆ และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการแสดงหมอลำกลอน มีการจดบันทึกลำกลอนการผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์กลอนลำและท่ารำอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย ผลงานเทปคลาสเซทชุด “ซิ่งลูกเดียว” และ“ซิ่งอีหลี” รวมทั้ง วีซีดี “ซิ่งสะท้านโลก” เป็นที่โด่งดังในฉายา “สายลมเย็น”

ที่อยู่

227 ม.17 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ