รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประยงค์ รณรงค์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเรียง

ที่อยู่

51 หมู่ 9 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80150

<< ย้อนกลับ