รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมทรง แสงตะวัน

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมทรง แสงตะวัน สั่งสมองค์ความรู้จากการทำสวนมาเป็นระยะหลังจากทดลองน้ำขี้เถ้า และขี้แดดนาเกลือไปใส่ในสวนส้มโอ เพื่อเพิ่มรสชาดความหวานแล้ว ต่อมาก็ได้ริเริ่มทดลองนำกากจากโรงงานน้ำปลามาใช้เป็นปุ๋ยในสวนส้มโอจนได้ผล โดยสรุปแล้วครูสมทรงเกิดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมทั้งโดยการค้นพบและพัฒนา ผลงานโดดเด่น ครูสมทรง เป็นผู้พลิกฟื้นและพัฒนาพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองที่กำลังจะสูญพันธุ์ให้กลับมาเป็นส้มโอพันธุ์คุณภาพมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ โดยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับประยุกต์พัฒนาพันธุ์ส้มโอด้วยการใช้เกลือสมุทรมาแก้ปัญหาส้มโอที่มีรสขมเนื้อกรอบแห้ง ให้เป็นส้มโอที่มีรสหวานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังทดลองนำขี้แดดนาเกลือ มาทดลองใช้ในสวนส้มโอ ทำให้ส้มโอมีรสชาดหวานอร่อย

ที่อยู่

29/2 หมู่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ 75120

<< ย้อนกลับ