รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายธนวัฒน์ ราชวัง

ด้านศิลปกรรม

ศิลปะการตีกลองพื้นเมืองล้านนา

ผลงาน

ครูธนวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการตีกลองพื้นเมืองล้านนา โดยเฉพาะกลองสะบัดชัย มีภูมิรู้ในกระบวนการสร้างแนวคิดกระบวนการผลิตผลงาน เป็นที่ประจักษ์กับแก่สายตาสาธารณชน เป็นผู้ปรับเปลี่ยนการตีกลองจากเดิมที่มีแต่เพียงความดุดันและหนักแน่น ให้มีเสียงลึก เสียงทุ้มฟังแล้วกังวานมากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้เช่นนี้ ผู้ตีกลองต้องมีความชำนาญ และฟังเพลงกลองเข้าใจ จึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแนบเนียน รวมทั้ง ได้เรียนรู้การตีกลองมองเซิง กลองบูชา กลองติ้งโนง จากนายชาย ชัยชนะ ศิลปินเพชรราชภัฏนอกจากกลวิธีการตีกลองแล้ว ครูธนวัฒน์ ได้คิดวิธีการนำเสนอการแสดงรูปแบบใหม่ และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์นำไปปรับใช้ตลอดเวลา โดยมิได้หวงความรู้ เช่น ลดขนาดฉาบจากเดิม ๑๐ นิ้ว เป็น ๘ นิ้ว เพื่อเพิ่มความคล่องตัว แล้วเปลี่ยนการเล่นฉาบล่อจากการตีประกอบจังหวะ มาเป็นการตีเพื่อเพิ่มความเร้าใจ โลดโผน และสนุกสนาน โดยมีออกแบบลีลาให้มีลักษณะเหมือนการต่อสู้ระหว่างกัน โดยยังยึดถือขนบเดิมเป็นรากฐานในการแสดง

ที่อยู่

125 ม.2 ตำบลหนองแขม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50180

<< ย้อนกลับ