รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมบัติ กาญจนา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

เป็นครูภูมิปัญญาไทยที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปรับประยุกต์แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ที่อยู่

25 หมู่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ 20160

<< ย้อนกลับ