รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสมหมาย หนูแดง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรยั่งยืน

ผลงาน

ที่อยู่

19 หมู่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์ ตำบลราษฎร์บูรณะ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15120

<< ย้อนกลับ