รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำป่วน สุธงษา

ด้านเกษตรกรรม

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ผลงาน

ที่อยู่

67 หมู่ 2 (สวนน้ำฝน) บ้านหนองเสือคราง ตำบลน้ำสุด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42160

<< ย้อนกลับ