รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเชียง ไทยดี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

ที่อยู่

59 หมู่ 2 บ้านอนันต์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32110

<< ย้อนกลับ