รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิพิธภัณฑ์

ผลงาน

ที่อยู่

1 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 4 ตำบลลาดชิด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30230

<< ย้อนกลับ