รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฝาก ตรีถวัลย์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ระบบบัญชีชาวบ้าน

ผลงาน

เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งบัญชีชาวบ้าน" ระบบบัญชี เป็นเครื่องมือสำคัญในการบบริหารธนาคารหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ การจัดทำบัญชีที่โปร่งใส ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่ายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับดำเนินกิจกรรมให้กลุ่มออมทรัพย์อยู่รอดและมีความมั่นคง

ที่อยู่

25/3 หมู่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80230

<< ย้อนกลับ