รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฝาก ตรีถวัลย์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ระบบบัญชีชาวบ้าน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูฝาก ตรีถวัลย์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรีวงที่เลื่องชื่อ (ร่วมกับคณะ และคุณตรีวุธ พาระพัฒน์ ผู้ล่วงลับ) เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี) ตลอดชีวิตท่านสมถะ คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แม้ตัวลำบากก็ไม่ยอมที่จะฉวยโอกาสคดโกงเอาของส่วนรวมมาเป็นของตัว นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว พระที่ท่านพูดถึงมากที่สุด คือท่านพุทธทาส ลุงฝากเป็นคนรักษาวาจาสัตย์ นัดยังไง สัญญายังไงต้องอย่างนั้น อาจารย์พิทยา ว่องกุล บอกว่าที่พ่อท่านคล้ายบอกว่าคนที่รักษาคำพูดจะมีตบะ และศักดิ์สิทธิ์เอง เพราะวาจาสัตย์คือวาจาสิทธิ์ การรักษาคำพูดแสดงให้เห็นว่าคน ๆ นั้นเป็นคนที่มีธรรมะในใจ คนที่มีธรรมะจะไม่โกหกผิดคำพูด แม้จะจบแค่ ป.๔ แต่ลุงฝากท่านก็อุตส่าห์ไปเรียนรู้เรื่องการจัดการชุมชนกับมูลนิธิหมู่บ้านและที่อื่น ๆ ท่านได้ศึกษาเรื่องการเงินและบัญชี จนสามารถเขียนบัญชีสากลฉบับชาวบ้านได้ และ ธกส.ได้ขออนุญาตนำไปพิมพ์เผยแพร่แก่ชาวบ้านทั่วประเทศ ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว (พ.ศ.๒๕๕๙) ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ๘๙ ปราชญ์ ตามรอยพ่อ จากกองทัพภาคที่ ๔ ผลงานโดดเด่น ศึกษาเรื่องการเงินและบัญชี จนสามารถเขียนบัญชีสากลฉบับชาวบ้านได้

ที่อยู่

๒๕/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ ๘๐๒๓๐

<< ย้อนกลับ