รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบำเพ็ญ ณ อุบล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี-จารีตอีสาน

ผลงาน

ที่อยู่

364 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35000

<< ย้อนกลับ