รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสวิง บุญเจิม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การลำ ขับร้อง สู่ขวัญ แต่งผญา

ผลงาน

ที่อยู่

229-231(ร้านสมประสงค์) ถ.แจ้งสนิท ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ