รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมและดนตรีเมืองเหนือ

ผลงาน

เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับวรรณกรรมและดนตรีเมืองเหนือ ทั้งด้านอักษรล้านนา การเทศน์มหาชาติกัณฑ์เอก เช่น กัณฑ์ฉกษัตริย์ กุมาร มัทรี พร้อมใส่กาพย์ได้อย่างไพเราะและถูกต้องตามทำนองการเทศนืมหาชาติแบบเมืองเหนือ รวมทั้งมีความสามารถด้านค่าว ซอ กาพย์ ร่าย กะโลง คำฮ่ำ ดนตรีพื้นเมือง จนได้เป็นประธานชมรมกวีล้านนา

ที่อยู่

181 หมู่ 1 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ