รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวรรณกรรมและการขับร้องเทศน์ทำนองต่าง ๆ ได้ศึกษานักธรรมบาลี และจารีตประเพณีต่าง ๆ ในทางศาสนาและทางโลก จนมีความรู้ความเข้าใจ ในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมที่ได้รับการนับถือและยกย่องเป็นอันมากก็คือ "การบายศรีสู่ขวัญ"

ที่อยู่

254 หมู่ 1 ถ.โชตนา ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50180

<< ย้อนกลับ