รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอนุรส เพชรนิล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ได้แต่งตำราการสอนภาษาล้านนา เผยแพร่โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทำงานเพื่อมวลชนโดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ที่อยู่

185 ซ.1 หมู่ 6 บ้านศาลาหลวง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52130

<< ย้อนกลับ