รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอนุรส เพชรนิล (ธนานุรส)

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูธนานุรส เพชรนิล เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ได้นำความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการศึกษาด้านภาษาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของการแต่งความ การเขียน ค่าวอ่ำ คำซอ กาพย์ โคลง กลอน รวมทั้งแต่งตำราการสอนภาษาล้านนาเผยแพร่ ได้ทำงานเพื่อมวลชนโดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณมาโดยตลอด ผลงานโดดเด่น การอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ได้แต่งตำราการสอนภาษาล้านนาเผยแพร่โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทำงานเพื่อมวลชนโดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณ

ที่อยู่

เดอะปาล์มการ์เด้น ๕ เลขที่ ๓๔๕ / ๑๑๓ หมู่๕ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๒๓๐

<< ย้อนกลับ