รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ศาสตราจารย์ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

เป็นที่รู้จักทั่วไปในแวดวงวิชาการล้านนา เป็น "พ่อครู" ในหมู่ลูกศิษย์ ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองมากที่สุด คือ พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (๒๕๓๔) และสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเสมือนขุมคลังทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานชาวล้านนา

ที่อยู่

126 หมู่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ