รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันดี หลักคำพัน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมอีสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจันดี หลักคำพัน คือการแต่งกลอนลำ จากวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาถิ่น และนำวรรณกรรมท้องถิ่น โดยนำเสนอ ถ่ายทอด เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและให้น่าสนใจรวมทั้งให้ความบันเทิงไปด้วย ผลงานโดดเด่น ครูจันดี หลักคำพัน ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผ่านงานวรรณกรรมอีสาน เช่นกลอนลำ ผญากาพย์เซิ้งบั้งไฟ สรภัญญะ และสรรพวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นส่วนที่นำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย มีผลงานการแต่งกลอนลำมากกว่า ๔๐ เรื่อง อาทิ สังข์ทอง-เมืองอีสาน ชิงชู นกกระยางดำ กลอนลำตลก กลอนลำยาวเป็นต้น ด้วยความรู้ความเข้าใจในวิถีอีสานจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนในรายวิชาเกี่ยวกับ “ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ที่ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี รวมถึงถ่ายทอดกลอนลำให้แก่ศิลปินพื้นบ้านหลายคน เช่น ทองศรี ศรีรักษ์ สมบัติ ศรีทะบาล ปอยฝ้าย มาลัยพร นอกจากนี้ยังเขียนหนังสืออีกหลายเรื่อง เช่น สุภาษิต ๓ ภาษา (ไทย-อีสาน-อังกฤษ) หนังสือผู้เฒ่าเว้าให้คึด เป็นต้น

ที่อยู่

๔๐/๒๖ ถ.อดุลยเดช ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ