รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันดี หลักคำพัน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมอีสาน

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 40/26 ถ.อดุลยเดช ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ