รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประมวล พิมพ์เสน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่นและภาษาหมอลำ

ผลงาน

ที่อยู่

78/3 หมู่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ