รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประมวล พิมพ์เสน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่นและภาษาหมอลำ

ผลงาน

องค์ความรู้ ๑. คำผญา สำนวนสุภาษิตอีสาน ๒. กลอนคำทุกประเภท เช่น ลำพื้น ลำหมู่ ลำกลอน ลำซิ่ง ลำยาว ลำเต้ย ลำเพลิน ฯลฯ เป็นต้น ๓. วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านแบบอ่านง่ายๆ ลักษณะเป็นร้อยแก้ว ๔. ร้องทำนองอีสาน เช่น หมอลำ แหล่ สารภัญญ์ เซิ้ง สู่ขวัญ ๕. อ่านใบลาน ได้โดยเฉพาะตัวไทยน้อยซึ่งเป็นภาษาของชาวอีสาน ผลงานโดดเด่น ๑.เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะมีความชำนาญทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาไทย โดยเฉพาะกลอนสุภาพ และโคลงสุภาพ เช่น หนังสือผญาห่อโคลง ท่านแต่ง โคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่สุภาพ และฉันท์ อธิบายผญา ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะยกเอาโคลงมาอธิบายผญาหรือสุภาษิตอีสาน ๒.เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอีสาน อ่านใบลาน ถอดความจากใบลาน และเขียนคู่มืออ่านใบลานตลอดจนสอนการอ่านและเขียนเป็นต้น ๓.เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฉันทลักษณ์อีสานทุกชนิด แต่งกลอนประเภทต่างๆบริการศิลปินทั่วภาคอีสาน เช่น กลอนลำประเภทต่างๆ เช่น ลำหมู่ ลำกลอน ลำเตี้ย ลำซิ่ง ลำเต้ย ลำผญา ลำทางสั้น ลำทางยาว กลอนสารภัญญ์ กลอนแหล่ กลอนผญา กลอนเซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว เซิ้งนางด้ง เพลงกล่อมลูก สู่ขวัญประเภทต่างๆ และสอนหรือถ่ายทอดได้ทุกชนิดที่กล่าวมา ๔.เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวอีสาน ชาวขอนแก่นและชาวศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรู้จักกันดีมานาน ๕.เป็นนักวิชาการบรรยายวิชาวัฒนธรรมอีสาน วิชาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน วิชาความเชื่อท้องถิ่นอีสาน วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน วิชาจิตวิทยาชาวบ้าน วิชากฎหมายทั่วไป กฎหมายชาวบ้าน และกฎหมายประเพณี

ที่อยู่

๗๘/๓ หมู่ ๖ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ