รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางศรีสมร คงพันธุ์

ด้านโภชนาการ

อาหารไทย

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคหกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติ โดยเฉพาะการทำอาหารไทย

ที่อยู่

125/5 ซ.รามอินทรา 31 ถ.รามอินทรา ตำบล*ตลาดบางเขน อำเภอเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10220

<< ย้อนกลับ