รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวีระ มีเหมือน

ด้านศิลปกรรม

การทำหนังใหญ่

ผลงาน

เป็นผู้นำภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมอย่างหลากหลายสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมเพื่อมอบเป็นสมบัติของแผ่นดิน

ที่อยู่

119 หมู่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ 14160

<< ย้อนกลับ