รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำเนียง ผดุงศิลป์

ด้านศิลปกรรม

การทำหัวโขน

ผลงาน

ที่อยู่

43 หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ 14140

<< ย้อนกลับ